Geri Haklarınız için, Avrupa standartlarına doğru: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Türkiye'deki reform sürecini desteklemeye devam edecek

Ankara 5 Aralık 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Haklarınız için, Avrupa standartlarına doğru: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Türkiye'deki reform sürecini desteklemeye devam edecek

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması ve demokrasi gibi önemli alanlarda Avrupa standartlarına uyum sağlama sürecinde Türkiye'deki kurumları desteklemeye devam edecektir. Bu alanlardaki reformlar, Türkiye halkının yaşamının iyileştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır ve "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" ortak programının bir önceki aşamasında, Türkiye'nin reform yolunda daha fazla faaliyet yürütmesinin önünü açan önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Bu programın üçüncü fazı kapsamında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Türkiye'deki dört projeye 3.24 milyon Avro tahsis etmiştir. Bu projeler, göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesini, kara para aklamayla mücadeleyi, kadınların adalete erişimini ve Türkiye'de dijital vatandaşlık eğitimini desteklemektedir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Siyasi İşler Dairesi Başkanı Çağrı Çakır yaptığı açılış konuşmasında, Yatay Destek programının ikinci aşamasında temel haklar alanında elde edilen sonuçların yanı sıra bu alandaki mevcut önceliklerden bahsetti. Çakır, "Avrupa Konseyi standartları ve AB müktesebatı yol gösterici ilkelerimizdir ve Yatay Destek programı faaliyetleri yeni reformlara giden yolu açmaktadır" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Odoardo Como, Yatay Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin insan hakları standartlarının uygulanması açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Como, "Avrupa değerlerine bağlı kalmalı ve bunları günlük yaşamımızda sürekli olarak teşvik etmeliyiz" dedi.

Avrupa Konseyi İşbirliği Program Birimi, Programlama ve Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanı Schnutz Rudolf Dürr de bu vesileyle şunları belirtti: "Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile birlikte, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform sürecinde Türkiye'ye destek olma  kararlılığını sürdürmektedir. Bu amaçla, tüm ortaklar arasındaki işbirliği ve iletişim, programın sonuçlarının sürdürülebilir olması için kilit unsurlar olmaya devam etmektedir."

Yararlanıcılarla yapılan toplantıda, bugüne kadar Türkiye'de uygulanan faaliyetlerde elde edilen önemli başarıların yanı sıra başarılı işbirliğinin sürdürülmesine yönelik planlar da ele alınmıştır.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" 2023-2026 yılları arasında devam edecek bir işbirliği programıdır. Yararlanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemleri ve AB genişleme sürecinin de önceliği olan Avrupa standartlarına uyum sağlamaları alanlarında destek sunmaktadır. Programın mevcut üçüncü aşaması 41 milyon Avro değerindedir (%85'i Avrupa Birliği, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).