Geri Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Türkiye'de dijital vatandaşlık eğitimini destekliyor

Ankara 17 Ekim 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Türkiye'de dijital vatandaşlık eğitimini destekliyor

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde uygulanan Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi’nin açılış etkinliği 17 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında, aralarında projenin 7 pilot ilindeki 14  pilot okulda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yabancı misyon temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 120 ulusal ve uluslararası katılımcı bir araya gelmiştir.

Açılış etkinliğinin amacı, dijitalleşme ve eğitim alanlarında çalışan okul toplulukları üyelerini ve paydaşları, dijital vatandaşlık eğitiminin (DVE) Türkiye'deki uygulamaları hakkında bilgilendirmektir. Günümüz dünyasında çocuklar ve gençler hem eğlence hem de eğitim amaçlı olarak dijital teknolojiyle oldukça fazla etkileşim içindedir. Gençlerin, dijital teknolojileri iletişim, öğrenme ve eğlence amacıyla sorumlu bir şekilde kullanabilmeleri için, değerler, tutumlar ve eleştirel bilgileri de kapsayan çeşitli beceriler kazanmaları gerekmektedir. Bu beceriler, onlara  dijital teknolojinin getirdiği imkânlardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlarken karşılaşabilecekleri zorlukları aşmaları için de onları güçlendirecektir

Ana mesajlar arasında bu ifadelerin yer aldığı proje açılış etkinliğinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Türkiye’de dijital vatandaşlık eğitimi alanında kurumları destekleme konusundaki kararlılıklarını yinelemiştir.

Aşağıdaki konuşmacılar, katılımcılarla önemli mesajlar paylaşmışlar ve projenin uygulaması sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilke ve standartlara vurgu yapmışlardır.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, İş Birliğinden Sorumlu Başkanı Odoardo COMO,  AB’nin eğitim sektörüne katkılarına atıfta bulunarak şu ifadelerde bulunmuştur: “Dijital Eğitim, AB ve Türkiye'nin yüksek nitelikli ve kapsayıcı eğitim gündemini etkin bir şekilde destekleme potansiyeline sahiptir. AB, Türkiye'de son 15 yılda eğitim sektörüne 1 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapmıştır. AB desteği, mesleki eğitimin yanı sıra okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılmasına da odaklanmaktadır. Eylemlerimizden mülteciler, Romanlar ve özellikle belirli bölgelerdeki kız çocukları gibi dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklar da yararlandı. Bu proje, temel hakların, demokratik değerlerin ve vatandaşların kamusal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımının AB ve Avrupa Konseyi tarafından uzun süredir desteklenmesine katkıda bulunacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile demokratik vatandaşlık eğitimi alanında on yılı aşkın süredir devam eden iş birliğinin altını çizerek açılış konuşmasına başlayan Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Claus Neukirch, dijital vatandaşlık eğitiminin önemini şu ifadelerle vurgulamıştır: "Bireylerin tam potansiyelini açığa çıkarmak ve demokratik bir kültürü teşvik etmek için, herkesin dijital teknolojileri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini sağlam bir şekilde anlaması gerekmektedir. Dijital vatandaşlık eğitimi, öğretim programının her alanına entegre edilebilen, çevrimiçi olma, çevrimiçi iyi olma ve çevrimiçi haklarla ilgili yetkinlikleri kapsayan bütünsel bir çerçeve sunar."

Açılış konuşmasında çocukların, kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa faydalı olabilmeleri için iyi ve nitelikli bir eğitim almasının önemine dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci dijital vatandaşlık eğitimiyle ilgili bu projenin önemini şu sözlerle vurgulamıştır: “Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocukları dijital dünyada desteklemek, onların sorumlu ve ahlâklı dijital vatandaşlar olarak yetişmesini sağlamak önem arz etmektedir. Avrupa Konseyi’yle birlikte pilot uygulamasını başlattığımız bu proje, Avrupa’daki eğitim paydaşlarımıza örnek olacaktır. Projede yer alacak meslektaşlarımdan istediğim sadece uygulamayı değil meseleye yaklaşımı da eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak öneri ve düşüncelerini ortaya koymalarıdır.

Avrupa Konseyi, 2017 yılında Dijital Vatandaşlık Eğitimi kavramını ortaya atarak eğitim alanında çalışan paydaşlara ve ebeveynlere, öğrencilere rehberlik etme ve onların topluma etkin ve sorumlu vatandaşlar olarak katılmaları için gereken değerleri, tutumları, becerileri ve bilgiyi edinme ve eleştirel düşünmeyi geliştirme konusunda destek sağlamayı amaçlamıştır. Bu bağlamda geliştirilen kaynak ve araçlar, Türk eğitim sistemine uyumlu hale getirilerek proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile yakın iş birliği içinde 14 pilot okulda uygulanacaktır.

Açılış etkinliğinin akabinde, Dijital Vatandaşlık Eğitimi Koordinatörleri (pilot okullarda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler) için iki buçuk günlük bir kapasite geliştirme etkinliği gerçekleşmiş, katılımcılara Proje ve DVE kavramı tanıtılarak projenin gelecekteki yol haritasına dair geri bildirimlerden yararlanılmıştır.

Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi” Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek Programı” kapsamında uygulanmaktadır.