Geri Türkiye'deki avukatların toplumsal cinsiyete duyarlı adli yardıma ilişkin kapasiteleri güçlendiriliyor

çevrimiçi açılış toplantısı 30 Temmuz 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye'deki avukatların toplumsal cinsiyete duyarlı adli yardıma ilişkin kapasiteleri güçlendiriliyor

Altı barodan (Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Malatya) toplam 282 (167 kadın ve 115 erkek) adli yardım avukatı, "Kadınların adalete erişimi" konulu Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) kursunun ikinci uygulamasının açılış etkinliğine katıldı. Açılış etkinliği, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında düzenlendi. Kursun ilk uygulaması 10 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 223 avukat eğitimi tamamlamıştır.

"Kadınların adalete erişimi" başlıklı HELP kursu, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesinin ilk fazında, 2022 yılında tercüme edilmiş ve ulusal bağlama uyarlanmıştır. Bu yıl ise, Türkiye'nin Şubat 2023'te karşı karşıya kaldığı deprem felaketinin ardından, doğal afetler sonrasında kadınların adalete erişimine ilişkin özel bir modül eklenmiştir.

Bu eğitimler, avukatların toplumsal cinsiyete duyarlı hukuki hizmet verme kapasitelerini güçlendirerek, adli yardım hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve Türkiye'de kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu ikinci tur uygulamanın Kasım ayında tamamlanmasının ardından, sekiz pilot barodan eğitim alan avukatların, Türkiye Barolar Birliği ile ortaklaşa başlatılacak hibe programı kapsamında kadınlara adli yardım hizmeti sunması planlanmaktadır.

"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçasıdır. Proje, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dâhil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesinin yanı sıra Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve hukuk okuryazarlığının arttırılmasına katkı sunmaktadır.