Geri Türkiye'deki avukatların toplumsal cinsiyete duyarlı adli yardıma ilişkin kapasiteleri güçlendiriliyor

çevrimiçi açılış toplantısı 10 Temmuz 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
photo: Shutterstock

photo: Shutterstock

Beş barodan (Bilecik, Hatay, Sinop, Kahramanmaraş ve Malatya) toplam 212 adli yardım avukatı, "Kadınların adalete erişimi" konulu Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) kursunun açılış etkinliğine katıldı. Açılış etkinliği, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında düzenlendi.

"Kadınların adalete erişimi" başlıklı HELP kursu, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesinin ilk fazında, 2022 yılında tercüme edilmiş ve ulusal bağlama uyarlanmıştır. Bu yıl ise, Türkiye'nin Şubat 2023'te karşı karşıya kaldığı deprem felaketinin ardından, doğal afetler sonrasında kadınların adalete erişimine ilişkin özel bir modül eklenmiştir.

Uluslararası toplumsal cinsiyet danışmanı Elisabeth Duban, kurs ve farklı ülkelerdeki uygulamalarına ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaştı. Ulusal eğitmen Prof. Dr. Gülriz Uygur ise, doğal afet mağduru kadınlara yönelik adli yardım hizmetlerine vurgu yaparak Türkiye'de kadınların adalete erişimine ilişkin bir sunum yaptı. Sunumların ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzman beş sertifikalı HELP eğitmeni, kursun hedefleri ve ana faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kursu başarıyla tamamlayan avukatların beş pilot ilde kadınlara adli yardım hizmeti sunması hedefleniyor. Proje kapsamında, izleyen süreçte, bahsi geçen HELP kursunun üç ilde daha başlatılması planlanıyor. Bu eğitim, adli yardım hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve Türkiye'de kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçasıdır. Proje, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dâhil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesinin yanı sıra Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve hukuk okuryazarlığının arttırılmasına katkı sunmaktadır.