Geri Türkiye'de toplumsal cinsiyete duyarlı hukuk uygulamaları – hukuk profesyonelleri için ne anlama geliyor?

Ankara 15 Mayıs 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye'de toplumsal cinsiyete duyarlı hukuk uygulamaları – hukuk profesyonelleri için ne anlama geliyor?

15 Mayıs tarihinde Ankara'da,  Avrupa Konseyi'nin 75. ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi'nin 20. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, toplumsal cinsiyete duyarlı adalet sistemi üzerine uluslararası bir panel düzenlenmiştir.

Panelde, toplumsal cinsiyete duyarlı adalet sistemi ile ilgili uluslararası ilke ve uygulamalara ilişkin genel bir değerlendirme sunulması, Türkiye’de aile hukukuna ilişkin toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur odaklı bir şekilde yasal ve politika değişiklikleri yapılabilmesi için atılması gereken adımların ve şiddet ile ev içi şiddet vakalarında toplumsal cinsiyete duyarlı iletişimin temel unsurlarının tartışılması amaçlanmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinlik, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve Ankara'daki çeşitli üniversitelerin öğrencilerinden oluşan toplam 64 katılımcıyı (48 kadın ve 16 erkek) bir araya getirerek tartışma ve deneyim paylaşımı yapılmasına imkân sağlamıştır.

Etkinlik, “Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” ve “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Konseyi/Avrupa Birliği ortak projelerinin iş birliğiyle düzenlenmiştir.

"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçasıdır.