PCF activities in Georgia PCF activities in Georgia
Projects in Georgia Projects in Georgia

 ევროპის საბჭოს/ევროკავშირის თანამშრომლობის პროგრამული ჩარჩოს ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შუალედური შედეგები (2015-2017 წწ.)

საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და ეროვნული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ სტანდარტებთან

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის პროექტი

საქართველოში მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და პლურალიზმის ამაღლება

საქართველოში ინტერნეტ თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობისა და დაინტრესებულ მხარეებისათვის დიალოგის ხელშეწყობის დახმარებით

საქართველოში საარჩევნო პროცესებში მონაწილე მხარეების მხარდაჭერა

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველო

ეროვნულ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში II

COE monitoring COE monitoring
Web Content Display Web Content Display
News Reports in Georgia News Reports in Georgia

"საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა" პროექტის დაწყება

ახალი ამბები Rustavi2 (ქართულად)

ახალი ამბები 1tv არხზე (ქართულად)

national coordinator national coordinator

ქ-ნი. მეგი ტაბატაძე
მრჩეველი, ევროპის საბჭოს განყოფილება
საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტი

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო