ევროპის საბჭო კონტინენტის წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაა. მასში 47 წევრი სახელმწიფოა გაერთიანებული, მათ შორის ევროპის კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები: სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვეთის რესპუბლიკა,  და უკრაინა, ბელორუსიის გარდა.

ყველა ევროპის საბჭოს წევრმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა ევროპულ ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციას, შეთანხმებას, რომელიც შემუშავებულია ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვისათვის.

ევროპის საბჭო ასევე ხელს უწყობს ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას ისეთი საერთაშორისო კონვენციების საშუალებით, როგორიცაა კონვენცია კიბერდანაშაულის შესახებ. იგი ახორციელებს წევრი სახელმწიფოების წინსვლას ამ სფეროებში და იძლევა რეკომენდაციებს დამოუკიდებელი ექსპერტული მონიტორინგის ორგანოების საშუალებით.

თითოეული ქვეყნის გვერდი უფრო დეტალურ ინფორმაციას იძლევა მისი საქმიანობისა და წინსვლის შესახებ.