აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩო (PCF)
 გუნდი პროგრამების გენერალური დირექტორატის ოფისი
ევროპის საბჭ
სტრასბურგი Cedex 67075 საფრანგეთი

 +33 (0)3 88 41 22 09

 +33 (0)3 90 21 46 31

 ელ. ფოსტით კონტაქტი

წვდომა ევროპის საბჭოზე