PCF EaP regional activities
PCF projects in EaP region

 Տարածաշրջանային ծրագրերի միջանկյալ արդյունքները՝ իրականացված Եվրոպայի խորհրդի/Եվրամիության Ծրագրային համագործակցության կառուցակարգի շրջանակներում (2015-2017թթ.)