Ծրագրային համագործակցության կառուցակարգ (ԾՀԿ)
Արևելյան գործընկերության երկրների թիմ
Ծրագրերի  Գլխավոր տնօրինության գրասենյակ
Եվրոպայի խորհուրդ
Strasbourg Cedex 67075 FRANCE

 +33 (0)3 88 41 22 09

 +33 (0)3 90 21 46 31

  Կապը` էլեկտրոնային փոստով

Հասանելիություն Եվրոպայի խորհրդին