PCF activities
Projects in Georgia

Results of projects in Georgia


Current projects

 • strengthening the application of the European Convention of Human Rights in Georgia ENG
 • strengthening the anti-money laundering institutions in Georgia ENG

Information on the completed projects

 • support to the Georgian Bar Association ENG KAT
 • civic integration of national minorities in Georgia and the European Charter for Regional or Minority Languages
  ENG KAT
 • human rights and healthcare in prisons and other closed institutions II ENG KAT
 • promoting freedom, professionalism and pluralism of the media ENG KAT
 • protecting internet freedom through legislation and arrangements for multi-stakeholder dialogue
  ENG KAT
 • electoral assistance to the election stakeholders in Georgia ENG KAT
COE monitoring

Մարդու իրավունքների հանձնակատար

Որպես իր մանդատի մաս, հանձնակատարը այցեր է ունենում երկրներ մարդու իրավունքների իրավիճակը դիտանցելու և ազգային իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսություն նախաձեռնելու նպատակով.

Վրաստան կատարած այցերի զեկույցներ և փաստաթղթեր

 

Կոռուպցիայի դեմ պայքար

Կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը (ԳՐԵԿՈ) դիտանցում է անդամ պետությունների համապատասխանությունը Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիան ստանդարտներին` նպատակ հետապնդելով բարելավել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում իր անդամների կարողությունը

 Գնահատումներ

 

Փողերի լվացման դեմ պայքար

Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի գնահատման փորձագիտական կոմիտեն (MONEYVAL) գնահատում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ներպետական միջոցների արդյունավետությունը Եվրոպայի խորհրդի այն անդամ պետություններում, որոնք ֆինանսական միջոցառումների հատուկ հանձնախմբի (FATF) անդամ չեն: Եվրոպայի խորհրդի այն անդամ պետությունները, որոնք ՄՈՆԻՎԱԼ-ի անդամ են, բայց հետագայում դարձել են ՖԱՏՖ-ի անդամ, կարող են կատարել ՄՈՆԻՎԱԼ-ի լիարժեք անդամություն պահպանելու ընտրություն: Անդամության դիմող պետությունները և այլ ոչ անդամ պետություններ, որոնք ՖԱՏՖ-ի անդամ չեն, կարող են դիմել որոշակի պայմանների ներքո աշխատանքային առաջադրանքին միանալու համար

Վրաստան ՄՈՆԻՎԱԼ գործը

 

Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով

«Ժողովրդավարություն` իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովը (Վենետիկի հանձնաժողով) սահմանադրական հարցերով խորհրդատվական մարմին է , որը առաջատար դեր է կատարում եվրոպական սահմանադրական ժառանգությանը համապատասխան սահմանադրությունների ընդունման հարցում

  Վրաստանին վերաբերող փաստաթղթեր

 

Սոցիալական իրավունքների պաշտպանություն

Եվրոպական սոցիալական խարտիան Եվրոպայի խորհրդի համաձայնագրերից է, որով երաշխավորվում են սոցիալական և տնտեսական իրավունքները: Այն ընդունվել է 1961 թվականին և վերանայվել է 1996 թվականին: Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն որոշում է ընդունում Եվրոպական սոցիալական խարտիայի, 1988 թվականի Լրացուցիչ արձանագրության և Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի հետ` պետություններում տիրող իրավիճակի համապատասխանության մասին.

Տեղեկատու` Վրաստանը և Եվրոպական սոցիալական խարտիան
Սոցիալական իրավունքների հարցերով եվրոպական կոմիտեի եզրակացությունները

 

Արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողով (ՍԻՓԻՋ)

ՍԻՓԻՋ-ը հետապանդում է անդամ պետություններում արդարադատության արդյունավետության և դրա իրականացման բարելավման նպատակ

Վրաստանի մասով գործը

 

Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական խորհուրդ (ԵԴԽԽ)

Նախարարների կոմիտեի այս խորհրդատվական խորհուրդը պատրաստում է կարծիքներ, նպաստում է Քրեական դատավարության համակարգում հանրային դատախազի դերի մասին առաջարկների (2000)19 իրականացմանը և տեղեկություններ է հավաքում Եվրոպայում դատախազական ծառայությունների իրականացման մասին.

Վրաստանի մասով գործը

 

Խոշտանգումների կանխարգելում

Խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն այցելություններ է իրականացնում կալանավայրեր (անչափահաս և ներգաղթող կալանավորների, ոստիկանության բաժանմունքներ, հոգեբուժարաններ)` գնահատելու համար, թե ազատությունից զրկված մարդկանց նկատմամբ ինչ վերաբերմունք է դրսևորվում.

  Այցելություններ և հաշվետվություններ

 

Ռասիզմի դեմ պայքար

Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ եվրոպական հանձնաժողովը (ՌԵԱՀ) անկախ դիտարկման մարմին է, որ անդամ պետությունների կոնկրետ և գործնական խորհրդատվություն է տրամադրում, թե ինչպես իրենց երկրում լուծեն ռասիզմի և անհանդուրժողականության խնդիրները

ՌԵԱՀ-ի եզարակացությունները և հաշվետվությունները Վրաստանի մասին

 

Փոքրամասնությունների պաշտպանություն

Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիան նախատեսում է դիտարկման համակարգ` գնահատելու համար, թե համաձայնագիրը ինչպես է իրականացվում անդամ պետություններում: Խորհրդատվական կոմիտեն հանձնարարականներ է ընդունում փոքրամասնությունների պաշտպանությունը բարելավելու ուղղությամբ.

Վրաստանի մասին զեկույցt

 

News Reports in Georgia

Աջակցություն Վրաստանի փաստաբանների ասոցիացիային» ծրագրի մեկնարկ

Ռուսթավի 2-ով լրատվություն (վրացերեն)

1tv-ով լրատվություն (վրացերեն)

national coordinator

Տիկին Մեգի ՏԱԲԱՏԱԴՁԵ
Advisor,
Խորհրդատու, Եվրոպայի խորհրդի բաժին
Միջազգային կազմակերպությունների վարչություն

  Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարություն