Եվրոպական միության հետ ԾՀԿ-ի համար համագործակցության հինգ գերակա ոլորտներ (կամ «թեմաներ») են սահմանվել ։  Այս հինգ թեմաների ներքո կան 15 ենթաթեմաներ, որոնք հանգեցնում են երկրին ներհատուկ և տարածքային 50 գործողությունների։

ԾՀԿ գործողությունները, թե' երկրին ներհատուկ և թե' տարածաշրջանային, նախագծված էին ազգային շահագրգիռ կողմերի հետ սերտ համագործակցությամբ` Եվրոպայի խորհրդի երկրին ներհատուկ գործողությունների ծրագրի շրջանակում.Գործողությունների ծրագրերը նախապատրաստվում են Եվրոպայի խորհրդի դիտարկման մարմինների եզրակացությունների և առաջարկությունների հիման վրա և համապատասխանում են ներպետական բարեփոխումների օրակարգերին։