Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

JUSTROM3 programme operates in 4 beneficiary countries: Bulgaria, Greece, Italy and Romania.

The programme works collboratevely with the national and local authorities, and addresses to the Roma women from the selected locations.

COE Interactive Map COE Interactive Map
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web