Ova tematska oblast fokusiraće se na promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima. Ciljna grupa su pravni stručnjaci (sudije, tužioci, advokati), policijski organi, regulatorna tijela za medije i vladine institucije zadužene za zakonodavstvo o medijima i pitanja vezana za novinarstvo, kao i na medijske aktere (novinari, novinarska udruženja, samoupravna tijela, studenti prava i novinarstva i druge medijske organizacije).

Projekti u okviru teme IV: Sloboda izražavanja i sloboda medija
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Albaniji – JUFREX 2   
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini – JUFREX 2 
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija na Kosovu* – JUFREX 2 
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori – JUFREX 2 
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Sjevernoj Makedoniji – JUFREX 2 
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji – JUFREX 2 
  • Sloboda izražavanja i sloboda medija u jugoistočnoj Evropi – JUFREX 2 

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.