Рад у овој тематској области фокусиран је на затворе и полицију (укључујући људска права у полицији, здравствену заштиту у затворима и мере заштите од тортуре и злостављања), стандарде људских права у правосуђу (са фокусом на унапређење примене судске праксе Европског суда за људска права), питања миграција, ефикасност правосудних система (са фокусом на анализу правосудне статистике ради оптимизације судске администрације) и/или правну сарадњу (која се бави повећањем индивидуалне независности судија и тужилаца и одговорности правосуђа).

Пројекти у оквиру теме I: Оснаживање правде

 

 • Јачање квалитета и ефикасности правосуђа у Албанији (SEJ IV)
 • Унапређивање заштите права на имовину и извршења пресуда Европског суда за људска права у Албанији (D-REX III)
 • Јачање заштите људских права затвореника у Албанији
 • Јачање квалитета и ефикасности правосуђа у Босни и Херцеговини (BiHSEJ)
 • Даље унапређење третмана особа лишених слободе и особа којима је изречена казна или санкција у Босни и Херцеговини, у складу са европским стандардима
 • Јачање квалитета и ефикасности правосуђа на Косову* (KoSEJ III)
 • Оснаживање одговорности у правосудном систему и унапређење права жртава у Црној Гори
 • Јачање заштите људских права притворених и осуђених лица у Црној Гори
 • Ка консолидованом и ефикаснијем систему бесплатне правне помоћи у Северној Македонији
 • Јачање капацитета затворског система у Северној Македонији
 • Унапређивање заштите људских права у Србији
 • Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији
 • Јачање заштите људских права у контексту миграција у Турској
 • Ка бољој евалуацији резултата реформи правосуђа на Западном Балкану – фаза II (Dashboard Западни Балкан II)
 • Унапређење сарадње на Западном Балкану у управљању насилним екстремизмом у затворима и спречавању даље радикализације након пуштања на слободу

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.