Rad u ovoj oblasti fokusiran je na promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima. Ciljna grupa su pravnici i pravnice (sudije/sutkinje, tužioci/tužiteljke, advokati/advokatice), policijski organi, regulatorna tela za medije i državna tijela zadužena za medijsko zakonodavstvo i pitanja u vezi sa novinarstvom, kao i medijski akteri (novinari/novinarke, udruženja novinara, samoregulatorna tela, studenti i studentkinje prava i novinarstva i druge medijske organizacije). Teme zaštite podataka i pristupa javnim informacijama su od posebnog interesa u okviru teme zaštite slobode izražavanja i medija.