Rad u ovoj oblasti fokusiran je na promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima. Ciljna grupa su pravnici i pravnice (sudije/sutkinje, tužioci/tužiteljke, advokati/advokatice), policijski organi, regulatorna tela za medije i državna tijela zadužena za medijsko zakonodavstvo i pitanja u vezi sa novinarstvom, kao i medijski akteri (novinari/novinarke, udruženja novinara, samoregulatorna tela, studenti i studentkinje prava i novinarstva i druge medijske organizacije). Teme zaštite podataka i pristupa javnim informacijama su od posebnog interesa u okviru teme zaštite slobode izražavanja i medija.

Projekti u okviru teme IV: Promovisanje i zaštita slobode izražavanja i slobode medija
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Albaniji (PRO-FREX-A)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini (PRO-FREX-BH)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija (PRO-FREX-K)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Crnoj Gori (PRO-FREX-M)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Sjevernoj Makedoniji (PRO-FREX-NM)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Srbiji (PRO-FREX-S)
  • Zaštita slobode izražavanja i slobode medija na Zapadnom Balkanu (PRO-FREX)