Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

JUSTROM3

Roma Women’s Access to Justice, or simply named JUSTROM3, is a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe, with a focus on addressing multiple discrimination and improving access to justice of Roma women in four different countries.The third phase will run until August 2021 with specific objectives around 3 pillars. Read more about JUSTROM3.

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Study Visit with Equality Bodies and NHRIs

On 12-14 March, a Study Visit for Equality Bodies took place at the Council of Europe, in Strasbourg.
12-14 March 2019
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Study Visit with Equality Bodies and NHRIs

Participants in the study visit included members of the Commission for the Protection against Discrimination, from Bulgaria; the Greek Ombudsoffice and the Greek National Comission for Human Rights; the National Bar Council from Italy; and the National Comission for Combatting Discrimination from Romania.

The Study Visit was divided in four main sessions:

 • Hate Speech and Discrimination;
 • Anti-discrimination and Access to Justice for Vulnerable Groups: the European Court of Human Rights’ Perspective;
 • A Gender Perspective;
 • Synergies and Future Co-operation.

Sessions included presentations on several topics made by relevant departments of the Council of Europe and will use participatory methods to ensure as wide a perspective as possible, such as the European Court of Human Rights, Gender Equality, Sexual Orientation and Gender Identity, European Commission against Racism and Intolerance, GRETA and the Office of the Commissioner for Human Rights.

The purpose of the Study Visit was fourth-fold:

 • Deepen the knowledge on CoE standards on non-discrimination, access to justice and Roma women’s issues;
 • Build on the existing capacity of the Equality Bodies and NHRIs to deal with cases brought to them by Roma women;
 • Provide a platform for exchanges among Equality Bodies and NHRIs of the JUSTROM2 countries;
 • Identify challenges and discuss potential future co-operation with the JUSTROM Joint Programme.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
8 JUL 2020

Info Day

12:00 PM - 13:00 PM City of Pavlikeni, Bulgaria CONFIRMED
30 JUN 2020
26 JUN 2020

Awareness Raising Gathering: Community Organising

6:00 pm - 8:00 pm Liosia, Attica, Greece Took place
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web