PCF activities
Projects in Georgia

Results of projects in Georgia


Current projects

 • strengthening the application of the European Convention of Human Rights in Georgia ENG
 • strengthening the anti-money laundering institutions in Georgia ENG

Information on the completed projects

 • support to the Georgian Bar Association ENG KAT
 • civic integration of national minorities in Georgia and the European Charter for Regional or Minority Languages
  ENG KAT
 • human rights and healthcare in prisons and other closed institutions II ENG KAT
 • promoting freedom, professionalism and pluralism of the media ENG KAT
 • protecting internet freedom through legislation and arrangements for multi-stakeholder dialogue
  ENG KAT
 • electoral assistance to the election stakeholders in Georgia ENG KAT
COE monitoring

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil

Müvəkkil öz mandatının tərkib hissəsi kimi insan hüquqlarının vəziyyətinə nəzarət etmək, eləcə də, dövlət orqanları və sivil cəmiyyətlərlə dialoq qurmaq üçün ölkələrə səfərlər həyata keçirir

Gürcüstana səfər haqqında hesabatlar və sənədlər

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə

Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) üzv dövlətlərin korrupsiya ilə mübarizə imkanlarını artırmaq məqsədilə onların Avropa Şurasının antikorrupsiya standartlarına riayət etməsinə nəzarət edir.

Qiymətləndirmələr

 

Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı Mübarizə

Ekspertlərdən ibarət MONEYVAL komitəsi Avropa Şurasına üzv olan, lakin Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun (FATF) qoşulmayan dövlətlərdə çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün ölkədaxili tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirir. MONEYVAL komitəsinin üzvü olan, lakin sonradan FATF komitəsinə qoşulan Avropa Şurasına üzv dövlətlər MONEYVAL komitəsinə tam üzvlük hüququnu qoruyub saxlaya bilərlər. Üzvlük üçün müraciət edən ölkələr və FATF komitəsinin üzvü olmayan digər qeyri-üzv ölkələr müəyyən şərtlər daxilində mandata qoşulmaq üçün müraciət edə bilərlər

Gürcüstanın MONEYVAL profili

 

Qanun vasitəsilə Demokratiya

Avropanın konstitutsiya irsinin standartlarına cavab verən konstitutsiyaların qəbulunda aparıcı rol oynayan Qanun vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyası-Venesiya komissiyası konstitutsiya məsələləri üzrə məşvərətçi orqandır.

  Gürcüstanla əlaqədar sənədlər

 

Sosial hüquqların müdafiəsi

Avropa Sosial Xartiyası Avropa Şurasının sosial və iqtiasdi insan hüquqlarının təmin edilməsinə zəmanət verən razılaşmasıdır. O, 1961-ci ildə qəbul edilmiş və 1996-cı ildə yenidən işlənmişdir. Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsi üzv dövlətlərdəki vəziyyətin Avropa Sosial Xartiyasına, 1988-ci il tarixli Əlavə Protokola və Avropa Sosial Xartiyasının yenidən baxılmış versiyasına uyğun olması barədə qərar verir.

  Məlumat kitabçası-Gürcüstan və Avropa Sosial Xartiyası
  Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsinin yekun rəyləri

 

Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası (CEPEJ)

CEPEJ-in məqsədi üzv dövlətlərdə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması və fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.

Gürcüstanın ölkə profili

 

Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurası (CCPE)

Cinayət Mühakiməsi Sistemində Dövlət İttihamının Roluna dair 2000-ci il tarixli 19 Cinayət Mühakiməsi Sistemində Dövlət İttihamının Roluna dair 2000-ci il tarixli 19 saylı Tövsiyənin icrasını təşviq edir və Avropada dövlət ittihamı xidmətlərinin fəaliyyəti barədə məlumat toplayır.

Gürcüstanın ölkə profili

 

İşgəncənin qarşısının alınması

İşgəncənin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsi azadlıqdam məhrum edilən şəxslərə qarşı rəftarı qiymətləndirmək məqsədilə cəzaçəkmə müəssisələrinə (yeniyetmə yaxud immiqrant məhbuslar üçün, polis məntəqələri, psixiatrik xəstəxanalar) baş çəkir

  Səfərlər və hesabatlar

 

İrqçiliyə qarşı mübarizə

İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası (ECRİ) üzv dövlətlərə ölkələrində irqçilik və dözümsüzlük problemlərini aradan qaldırmaq üçün konkret və praktiki məsləhətlər verən müstəqil monitorinq orqanıdır.

ECRİ-nin Gürcüstan haqqında yekun rəyləri və hesabatları

 

Milli azlıqların müdafiəsi

Milli Azlıqların Müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiya sazişin üzv dövlətlərdə hansı səviyyədə həyata keçirildiyini qiymətləndirmək üçün monitorinq sistemi yaradır. Məşvərətçi Komitə milli azlıqların müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr hazırlayır.

Gürcüstan haqqında hesabat