PCF activities
coe monitoring

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil

Müvəkkil öz mandatının tərkib hissəsi kimi insan hüquqlarının vəziyyətinə nəzarət etmək, eləcə də, dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyətlərilə dialoq qurmaq üçün ölkələrə səfərlər həyata keçirir.

Azərbaycana səfər haqqında hesabatlar və sənədlər

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə

Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) üzv dövlətlərin korrupsiya ilə mübarizə imkanlarını artırmaq məqsədilə onların Avropa Şurasının antikorrupsiya standartlarına riayət etməsinə nəzarət edir.

Qiymətləndirmələr

 

Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı Mübarizə

Ekspertlərdən ibarət MONEYVAL komitəsi Avropa Şurasına üzv olan, lakin Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun (FATF) qoşulmayan dövlətlərdə çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün ölkədaxili tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirir. MONEYVAL komitəsinin üzvü olan, lakin sonradan FATF komitəsinə qoşulan Avropa Şurasına üzv dövlətlər MONEYVAL komitəsinə tam üzvlük hüququnu qoruyub saxlaya bilərlər. Üzvlük üçün müraciət edən ölkələr və FATF komitəsinin üzvü olmayan digər qeyri-üzv ölkələr müəyyən şərtlər daxilində mandata qoşulmaq üçün müraciət edə bilərlər.

Azərbaycanın MONEYVAL profili

 

Qanun vasitəsilə Demokratiya

Avropanın konstitusiya irsinin standartlarına cavab verən konstitusiyaların qəbulunda aparıcı rol oynayan Qanun vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyası - Venesiya komissiyası konstitusiya məsələləri üzrə məşvərətçi orqandır

Azərbaycanla əlaqədar sənədlər

 

Sosial hüquqların müdafiəsi

Avropa Sosial Xartiyası Avropa Şurasının sosial və iqtisadi insan hüquqlarının təmin edilməsinə zəmanət verən razılaşmasıdır. O, 1961-ci ildə qəbul edilmiş və 1996-cı ildə yenidən işlənmişdir. Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsi üzv dövlətlərdəki vəziyyətin Avropa Sosial Xartiyasına, 1988-ci il tarixli Əlavə Protokola və Avropa Sosial Xartiyasının yenidən baxılmış versiyasına uyğun olması barədə qərar verir.

Məlumat kitabçası-Azərbaycan və Avropa Sosial Xartiyası
 Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsinin yekun rəyləri

 

Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası (CEPEJ)

CEPEJ-in məqsədi üzv dövlətlərdə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması və fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.

Azərbaycanın ölkə profili

 

Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurası (CCPE)

Nazirlər Komitəsinin bu məşvərətçi orqanı rəylər hazırlayır Cinayət Mühakiməsi Sistemində Dövlət İttihamının Roluna dair 2000-ci il tarixli 19 saylı Tövsiyənin icrasını təşviq edir və Avropada dövlət ittihamı xidmətlərinin fəaliyyəti barədə məlumat toplayır..

Azərbaycanın ölkə profili

 

İşgəncənin qarşısının alınması

İşgəncənin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsi azadlıqdan məhrum edilən şəxslərə qarşı rəftarı qiymətləndirmək məqsədilə cəzaçəkmə müəssisələrinə (yeniyetmə yaxud immiqrant məhbuslar üçün, polis məntəqələri, psixiatrik xəstəxanalar) baş çəkir

  Səfərlər və hesabatlar

 

İrqçiliyə qarşı mübarizə

İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası (ECRİ) üzv dövlətlərə ölkələrində irqçilik və dözümsüzlük problemlərini aradan qaldırmaq üçün konkret və praktiki məsləhətlər verən müstəqil monitorinq orqanıdır.

 ECRİ-nin Azərbaycan haqqında yekun rəyləri və hesabatları

 

Milli azlıqların müdafiəsi

Milli Azlıqların Müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiya sazişin üzv dövlətlərdə hansı səviyyədə həyata keçirildiyini qiymətləndirmək üçün monitorinq sistemi yaradır. Məşvərətçi Komitə milli azlıqların müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr hazırlayır.

Azərbaycan haqqında hesabat