Projects in Georgia

Results of projects in Georgia


Current projects

 • strengthening the application of the European Convention of Human Rights in Georgia ENG
 • strengthening the anti-money laundering institutions in Georgia ENG

Information on the completed projects

 • support to the Georgian Bar Association ENG KAT
 • civic integration of national minorities in Georgia and the European Charter for Regional or Minority Languages
  ENG KAT
 • human rights and healthcare in prisons and other closed institutions II ENG KAT
 • promoting freedom, professionalism and pluralism of the media ENG KAT
 • protecting internet freedom through legislation and arrangements for multi-stakeholder dialogue
  ENG KAT
 • electoral assistance to the election stakeholders in Georgia ENG KAT
COE monitoring

Уповноважений з прав людини

У рамках власного мандату Уповноважений відвідує різні країни з метою моніторингу ситуації щодо прав людини, а також для того, щоб підтримувати діалог з національними органами влади та громадянським суспільством.

 Документи та звіти візитів грузинської сторони

 

Протидія корупції

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) контролює дотримання державами-членами стандартів Ради Європи щодо корупції з метою покращення здатності цих країни боротися з корупцією

  Експертна оцінка

 

Протидія відмиванню грошей

Комітет експертів MONEYVAL оцінює ефективність внутрішніх заходів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у державах-членах Ради Європи, які не входять до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Країни-члени Ради Європи, що були членами MONEYVAL, але пізніше стали членами FATF, на власний розсуд можуть зберегти повноцінне членство у MONEYVAL. Країни-заявники та інші країни, які не є членами FATF, за певних умов можуть подати заявку на приєднання до Питань компетенції.

 Сторінка Грузії у MONEYVAL

 

Демократія через право

Європейська комісія за демократію через право – Венеціанська комісія – дорадчий орган з питань конституційного права, який відіграє провідну роль у прийнятті конституцій, які відповідають стандартам конституційної спадщини Європи

  Документи, що стосуються Грузії

 

Захист соціальних прав

Європейська соціальна хартія – це договір Ради Європи, що гарантує соціальні та економічні права людини. Вона була прийнята у 1961 році та переглянута у 1996 році. Європейський комітет із соціальних прав впливає на відповідність ситуації в державах за допомогою Європейської соціальної хартії, Додаткового протоколу 1988 року, а також переглянутої Європейської соціальної хартії.

Інформаційний бюлетень - Грузія та Європейська соціальна хартія
 Висновки Європейського комітету із соціальних прав

 

Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ)

Метою CEPEJ є покращення ефективності та функціонування правосуддя у державах-членах.

Сторінка Грузії/a>

 

Консультативна рада європейських прокурорів (CCPE)

Цей консультативний орган при Комітеті Міністрів надає висновки сприяє імплементації Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя та збирає інформацію щодо функціонування інститутів прокуратури в Європі.

 Сторінка Грузії

 

Запобігання катуванням

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відвідує місця утримання під вартою (для неповнолітніх або затриманих іммігрантів, а також міліцейські відділи та психіатричні лікарні) з метою встановлення поводження з особами, які позбавлені волі

  Візити та звіти

 

Боротьба з расизмом

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) є незалежним моніторинговим органом, який надає державам-членам конкретні та практичні поради про те, як вирішувати проблеми расизму та нетерпимості в їхній країні.

 Висновки та звіти ЄКРН про Грузію

 

Захист меншин

Рамкова конвенція про захист національних меншин запроваджує моніторингову систему, метою якої є оцінка того, як договір імплементується у державах-членах. Консультативний комітет приймає рекомендації щодо покращення захисту меншин

 Звіт Грузії

 

News Reports in Georgia

Запуск проекту «Підтримка Асоціації адвокатів Грузії

Новинне повідомлення на телеканалі Rustavi2 (грузинською)

Новинне повідомлення на телеканалі 1tv  (грузинською)

national coordinator

пані Мегі ТАБАТАДЗЕ
Радник, Відділ Ради Європи
Департамент міжнародних організацій

 Міністерство закордонних справ Грузії