Про Раду Європи та Європейський Союз

Рада Європи та Європейський Союз (ЄС) є окремими організаціями, які мають різні, але взаємодоповняльні, ролі.

  • Рада Європи працює спільно зі своїми 47 державами-членами у напрямку зміцнення прав людини і демократії по всьому континенту і за його межами.
  • ЄС забезпечує економічне й політичне зближення своїх 28 держав-членів шляхом врегулювання законів і практик у конкретних напрямах державної політики.
  • ЄС створив «Східне партнерство» для покращення співпраці зі своїми східними сусідами: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова й Україною
  • Ці дві організації тісно співпрацюють у галузях, в яких їхні інтереси перекликаються, зокрема у просуванні прав людини і демократії у всій Європі і сусідніх регіонах.
  • Співпраця між Європейським Союзом і Радою Європи дозволяє одній організації скористатися перевагами іншої, що сприяє роботі кожної з них.

Про Рамкову програму співробітництва (РПС)

 

Принцип дії РПС

«Східне партнерство» ЄС – це ініціатива у державній політиці, що стартувала в травні 2009 року на Празькому саміті, вона представляє східний напрямок Європейської політики сусідства ЄС (ЄПС). Вона заснована на спільних цінностях свободи, демократії, поваги до людських прав і верховенства права. На період 2014-2020 ключовим фінансовим інструментом ЄС у співробітництві з країнами «Східного партнерства» повинен стати Інструмент європейського сусідства (ІЄС).

В квітні 2014 року Європейський Союз (ЄС) і Рада Європи (РЄ) ухвалили в Заяві про наміри, що спільні дії з країнами «Східного партнерства» ЄС будуть імплементовані Радою Європи у межах «Рамкової програми співробітництва» (РПС).

РПС буде імплементована в два етапи: 2015-2017 і 2018-2020. Проміжний аналіз здійснюватиметься в 2017 році, а підсумковий аналіз – в 2020 році. Бюджет першого етапу імплементації (2015-2017) складає 33,8 мільйони євро. РПС на 90% фінансується Європейським Союзом і на 10% – Радою Європи. Її імплементація покладена на Раду Європи.

Заходи РПС, національні та регіональні, були розроблені у тісному співробітництві з національними учасниками в межах національних Планів дій Ради Європи і національних Річних програм дій (РПД) Європейського Союзу, а також підписаних ними угод про асоціацію.

Плани дій Ради Європи були розроблені на основі висновків і рекомендацій контролюючих органів Ради Європи і відповідають національним програмам реформ.

 

Контролюючі органи Ради Європи

Контролюючі органи Ради Європи складаються з незалежних експертів, які контролюють імплементацію конвенцій Ради Європи державами-членами і надають рекомендації. До цих контролюючих органів належать: Група держав проти корупції (GRECO); Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ); Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК); Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА); Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL); Дорадчий комітет з Рамкової конвенції про захист національних меншин (РКНМ); Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН); Конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (GREVIO); сюди також належить Європейський суд з прав людини.

 

Функції РПС

Заходи Рамкової програми співробітництва покликані забезпечити широкий і вагомий досвід із посилення спроможності установ країн «Східного партнерства» імплементувати національні реформи і наблизитися до стандартів Ради Європи і Європейського Союзу в галузях прав людини, демократії і верховенства права. З цією метою буде проведена низка заходів: конференцій, семінарів, створення робочих груп і мереж, аналітичних звітів і тренінгів під керівництвом співробітників Ради Європи і міжнародних експертів.

До проведення заходів залучені національні учасники, які відіграють вирішальну роль в імплементації реформ: парламенти, державні органи всіх рівнів (міністерства, відповідальні за юстицію, фінанси, внутрішні справи, охорону здоров'я, освіту, працю, соціальний захист і державне управління), державні установи з відповідних питань, таких як боротьба з корупцією і відмиванням коштів, прокурори, правоохоронні органи, органи керівництва пенітенціарних установ, центральні та місцеві виборчі комісії, уповноважені з прав людини, суддівські співтовариства, органи суддівського самоврядування, юристи, ЗМІ, місцеві та регіональні органи влади, неурядові організації, наукові кола та широка громадськість.

 

Координатори РПС

Між Радою Європи, Європейським Союзом, місцевими офісами Ради Європи, делегаціями Європейського Союзу і національними координаторами РПС буде встановлено постійний координаційний механізм задля забезпечення всебічної і повної співпраці між Радою Європи, Європейським Союзом, національними учасниками і партнерами, а також іншими міжнародними організаціями.

Це забезпечить їхнє спільне функціонування разом з іншими існуючими або запланованими національними і регіональними заходами в країнах «Східного партнерства», а також гарантуватиме очевидні для кінцевих одержувачів і широкої громадськості результати РПС.

 

Чи є результати стійкими?

Залученість національних учасників до процесу реформування є вирішальною передумовою результативної імплементації РПС і її стійкості. Заходи РПС спрямовані насамперед на розроблення / покращення національних нормативно-правових баз, національних інституційних спроможностей і розширення професійних навичок та знань партнерів і національних учасників. Стійкість буде досягнуто шляхом посилення інституційної спроможності і навчання національних співробітників.

РПС має на меті сприяння розширенню знань і потенціалу національних суб'єктів, яке дозволить їм досягати прогресу у встановленому напрямку на рівні з іншими, в межах країни або регіону, не обмежуючись РПС.