Рад у овом тематском подручју фокусираће се на затворе и полицију (укључујући људска права у полицији, здравствену заштиту у затворима и заштитне мере против мучења и злостављања), стандарде људских права у правосуђу (усмеренe на јачање примене судске праксе Европског суда за људска права), ефикасност правосудних система (са фокусом на анализу правосудне статистике за оптимизацију судске администрације) и / или правну сарадњу (која ће се концентрисати на повећање индивидуалне независности судија и тужилаца и одговорност правосудног система).

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ I: СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВДЕ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ I: СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВДЕ
 • Јачање квалитета и ефикасности правде у Албанији (SEJ III) 
 • Подршка извршењу судских одлука и олакшавање извршења пресуда Европског суда за људска

        права у Албанији    

 • Јачање заштите људских права затвореника у Албанији 
 • Јачање принципа третмана лица лишених слободе заснованог на људским правима, европским

        стандардима и најбољој пракси у Босни и Херцеговини 

 • Јачање квалитета и ефикасности правде на Косову – KOSEJ II  
 • Одговорност и професионализам у правосудном систему Црне Горе – фаза II (2019-2022) 
 • Унапређење процесних права у правосудном систему у Црној Гори 
 • Даље унапређење заштите људских права притворених и затворених лица у Црној Гори  
 • Подршка побољшаном приступу квалитетнијим услугама бесплатне правне помоћи у Северној Македонији 
 • Унапређење капацитета казнено-поправног система и механизма спољног надзора у Северној Македонији 
 • Јачање независности и одговорности правосуђа у Србији 
 • Јачање ефикасних правних лекова за кршење људских права у Србији 
 • Јачање заштите људских права притворених и затворених лица у Србији 
 • Подршка имплементацији и извештавању о Акционом плану о људским правима у Турској 
 • Јачање капацитета казнено-поправног система у решавању радикализације у затворима

        на Западном Балкану 

 • Ка бољој евалуацији резултата напора за реформу правосуђа на Западном Балкану -

        „Контролна табла Западни Балкан“ 

 • HELP на Западном Балкану 
 • Сарадња Парламентарне скупштине Савета Европе са парламентима Албаније, Босне и

        Херцеговине, Северне Македоније и Србије са циљем постизања законодавних побољшања 

 • Правосудни заводи за квалитет и одрживост (ЈА-NЕТ) 
 • Иницијатива за правну сигурност на Западном Балкану 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.