Ispod možete naći linkove za pravne instrumenteSavjeta  Evrope, mehanizme praćenja i druga tijela koja podržavaju aktivnosti programa Horizontal Facility.