Back

HELP onlajn kurs o nasilju nad ženama i nasilju u porodici predstavljen novoj generaciji studenata i studentkinja na pravnoj klinici

Crna Gora 21. septembar 2022.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
foto: Shutterstock

foto: Shutterstock

HELP onlajn kurs o nasilju nad ženama i nasilju u porodici predstavljen je 21. septembra 2022. godine, u kontekstu sprovođenja pravne klinike na temu ljudskih prava u Crnoj Gori. Nova generacija studenata i studentkinja prava koji učestvuju u pravnoj klinici imaće priliku da pohađaju ovaj onlajn kurs koji je izrađen u okviru Programa Savjeta Evrope Human Rights Education for Legal Professionals (Obrazovanje pravnih stručnjaka na teme ljudskih prava – HELP).

Cilj kursa je dalje jačanje kapaciteta mlađe generacije pravnika i pravnica u Crnoj Gori. Njime su obuhvaćeni glavni koncepti, međunarodni i evropski pravni okvir, kao i sudska praksa u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i djevojčicama, kao i njihova zaštita od nasilja, sa naročitim fokusom na Istanbulsku konvenciju. Uz to, kurs nudi pravnim stručnjacima praktične alatke za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici u smislu poštovanja ljudskih prava i pristupa koji je usmjeren na podršku žrtvi.

Tokom tri mjeseca, kurs će pohađati 35 studenata i studentkinja prava, koji će, uz pomoć tutora, proširiti znanja o relevantnim međunarodnim standardima kojima se štite prava žrtava nasilja u porodici. Učesnici i učesnice koji uspješno završe kurs dobiće HELP sertifikate koje izdaje Savjet Evrope.

Klinika na teme ljudskih prava uspostavljena je uz podršku projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.