Back

Preduzeti dalji koraci ka jačanju procesnih garancija u krivičnom postupku u Crnoj Gori

Podgorica 30. jul 2020.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
fotografija: Shutterstock

fotografija: Shutterstock

Kroz zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope, nastavlja se sa podrškom organima Crne Gore u daljoj primjeni pravnih tekovina EU i relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na procesne garancije u krivičnom postupku.

U tom kontekstu, izrađene su tri studije: o pravima žrtava, pravima osumnjičenih i okrivljenih lica i pravima lica lišenih slobode, koje sadrže analizu stanja i preporuke za unapređenje zakonskog okvira i prakse u pomenutim oblastima. Kako bi se osigurao harmonizovan pristup, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom pravde i relevantnim organima, sve preporuke su objedinjene i biće sistematizovane kroz detaljni plan za transponovanje direktiva i standarda Evropske unije i Savjeta Evrope sa ciljem potpunog usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim standardima.

Radi usaglašavanja daljih koraka koji će u ovom kontekstu biti preduzeti, održan je koordinacioni sastanak 24. jula 2020. godine sa predstavnicima Ministarstva pravde, kao i sa predstavnicima Kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru, koja će pružiti podršku u cilju daljeg usklađivanja nacionalnog pravnog okvira sa relevantnih standardima Ujedinjenih nacija i Evropske unije o pravima djece koja učestvuju u krivičnom postupku.

Projekat "Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu Crne Gore" dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.