Šta je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) je instrument Savjeta Evrope za pružanje ekspertske pomoći u oblasti zakonodavstva i javnih politika ko odgovor na konkretne zahtjeve u sledećim tematskim područjima: sprovođenje pravde, borba protiv ekonomskog kriminala, borba protiv diskriminacije sloboda izražavanja i sloboda medija; ustavna pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije. Ova podrška se pruža u potpunosti poštujući nezavisnost i funkcionalne specifičnosti mehanizama praćenja SavjetaEvrope i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja EU.

 

Ko može podnijeti zahtjev u okviru ECM?

Ministri (i drugi članovi vlade) ili predsjednik parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske mogu podnijeti zahtjev za ekspertsko  mišljenje u okviru ECM-a.

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Evropska unija kao i organi Savjeta Evrope (tj. Generalni sekretar, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti) takođe mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Pored toga, zahtjeve za davanje amicus curiae mišljenja Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

 Više informacija možete naći u ECM lifletu.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 I mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji nezavisnosti Kosova.