Akademska prevara i plagijat raspravljali su se na Univerzitetu u Prištini

07/11/2018 Prištini

Događaju je prisustvovalo preko četrdeset akademskog osoblja, viših univerzitetskih rukovodioca i studenata. Učesnici su imali priliku da upoznaju načine otkrivanja plagijata i rješavanja slučajeva akademskog nepravilnog ponašanja od predstavnika IRAFPA, vodećeg evropskog obrazovnog centra za...

Read More

Dostignuća projekta u obrazovanju razmotrena sa glavnim zainteresovanim stranama

16/10/2018 Pristina

Četvrti i poslednji sastanak upravnog odbora za oba projekta u obrazovanju u okviru Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey, "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" i "Podsticanje demokratske školske kulture i raznolikosti u školama" održan je 10. novembra...

Read More

Regionalni okrugli sto Zapadnog Balkana razmatra etiku i integritet u visokom obrazovanju

03/10/2018 Skoplju

Predstavnici Ministarstva obrazovanja, rektora i akademskog osoblja sa univerziteta iz regiona zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo *, Crna Gora i "Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija") učestovali su na okruglom stolu na temu "Etika i integritet u visokog...

Read More

Razmatranje kodeksa ponašanja u visokom obrazovanju

26/09/2018 Prištini

Više od 70 univerzitetskih profesora, studenata, viših rukovodioca javnih univerziteta, predstavnika Kosovske agencije za akreditaciju i predstavnika nevladinih organizacija aktivno je učestvovalo na dvodnevnoj radionici o kodovima ponašanja u visokom obrazovanju, koja je održana u Prištini 25. i...

Read More

Studijska poseta o poboljšanju integriteta u visokom obrazovanju

02-04/07/2018 Bern / Ženeva (Švajcarska)

Od 2-4. jula 2018. predstavnici osam visokoškolskih institucija sa Kosova*, uključujući i zvaničnike Ministarstva obrazovanja, rektore dva javna univerziteta u Prištini, predstavnike Kosovske agencije za akreditacije i Kosovske agencija za borbu protiv korupcije, učestvovali su u trodnevnoj...

Read More

— 5 Ставке по Страни
Приказ 1 - 5 од 15 резултата.

Akcija je sufinansirana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru programskog okvira "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku"