The project Strengthen Integrity and Combat Corruption in Higher Education has ended on december 2018.

Savet Evrope pomaže relevantnim vlastima u Kosovu * da poboljšaju kvalitet obrazovanja kroz primenu preventivnih mehanizama zasnovanih na standardima i praksama Saveta Evrope.

Akcija se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnologije, uz uključivanje šire grupe relevantnih zainteresovanih strana, uključujući javne univerzitete, Agenciju za borbu protiv korupcije, Agenciju za akreditaciju, istraživačke institucije i institucije za obrazovne politike, nevladine organizacije i akademike.

Više informacija o projektu "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju (HF 19) na Kosovu *"

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađuje se sa UNSCR 1244 i mišljenjem MSP o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti