Anketa o etičkim standardima i integritetu za studente 

Anketa o etičkim standardima i integritetu za članove organa univerzitetskog upravljanja

Anketa o etičkim standardima i integritetu za članove višeg rukovodstva univerziteta

Anketa o etičkim standardima i integritetu za osoblje sa akademskim zvanjima koje radi ili je radilo u Kosovo*


Pregledajte rezultate istraživanja o etičkim standardima i integritetu za studente

Pregledajte rezultate istraživanja o etičkim standardima i integritetu za članove organa univerzitetskog upravljanja

Pregledajte rezultate istraživanja o etičkim standardima i integritetu članova višeg rukovodstva univerziteta

Pregledajte rezultate istraživanja o etičkim standardima i integritetu za osoblje sa akademskim zvanjima koje radi ili je radilo u Kosovo*

Akcija je sufinansirana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru programskog okvira "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku"