Назад Dostignuća projekta u obrazovanju razmotrena sa glavnim zainteresovanim stranama

Dostignuća projekta u obrazovanju razmotrena sa glavnim zainteresovanim stranama

Četvrti i poslednji sastanak upravnog odbora za oba projekta u obrazovanju u okviru Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey, "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" i "Podsticanje demokratske školske kulture i raznolikosti u školama" održan je 10. novembra 2018. godine u Prištini.

Članovi zajedničkog upravnog odbora razmatrali su postignuća ove dvije akcije u obrazovanju. Oni su se složili da razvoj oba projekta ispunjava očekivane rezultate i da ima vrlo pozitivan uticaj. Prof. dr. Faton Beriša, prorektor Univerziteta u Prištini, naglasio je da je projekat učinio razliku na Kosovu* i doprineo povećanom sviješću o borbi protiv korupcije u obrazovanju. Budući da pitanje integriteta u obrazovanju nije bio predmet zabrinutosti u društvu ranije, kao rezultat projekta, uticaj korupcije na kvalitet obrazovanja više se ne može zanemariti u društvu, a ljudi su počeli da shvataju važnost akademskog integriteta. Dr Beriša je naglasio važnost osiguranja održivosti akcije i širenja informacija kada se projekat završi.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije izrazila je zahvalnost projektu za svoj doprinos, rad koji se odvija u školama i izradu mape puta za sektorske politike, važan dokument koji služi kao vodič za donosioce politika.

Menadžer Saveta Evrope, zauzvrat, naglasila je da je rad koji se sprovodi sa lokalnim koordinatorima ključ za izgradnju lokalnih kapaciteta i prilika za održivo praćenje.

* Ova oznaka ne prejudicira poziciju o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i mišljenjem MSP o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Pristina 16/10/2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Akcija je sufinansirana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru programskog okvira "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku"