Ispod se nalaze linkovi ka pravnim instrumentima Savjeta Evrope, mehanizmima za praćenje i drugim tijelima koja podupiru aktivnosti u okviru programa Horizontal Facility.