Back Državno-tužilačka organizacija u Crnoj Gori izrađuje Komunikacioni akcioni plan za 2024. godinu

Budva 4. - 5. decembar 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Državno-tužilačka organizacija u Crnoj Gori izrađuje Komunikacioni akcioni plan za 2024. godinu

Jačanje povjerenja javnosti jedan je od ključnih ciljeva državno-tužilačke organizacije. Mediji imaju dominantnu ulogu u načinu objavljivanja informacija vezanih za rad državnog tužilaštva i u velikoj mjeri doprinose kreiranju povjerenja javnosti u rad državnog tužilaštva. 

Sa ciljem unapređenja interne i eksterne komunikacije, Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju izradu novog Akcionog plana za sprovođenje Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2024. godinu. Strategija je usvojena 2022. godine za razdoblje 2023. - 2025. godine, uz Akcioni plan za 2023. godinu.

Na temelju analize rezultata postignutih u pogledu sprovođenja Strategije u 2023. godini, članovi i članice Tužilačkog savjeta/Sekretarijata Savjeta i državni tužioci/državne tužiteljke su pripremili nacrt novog Akcionog plana, uz pomoć lokalnog konsultanta Savjeta Evrope.

Akcioni plan sadrži ciljeve i aktivnosti u oblasti komunikacija i pruža okvir za nastavak rada na poboljšanju transparentnosti i kvalitetnog približavanja rada državnog tužilaštva građanima i građankama.

Polazeći od toga da rezultati u primjeni ovog dokumenta zavise od kapaciteta za sprovođenje prioritetnih mjera, Akcioni plan predviđa i aktivnosti koje su usmjerene na kvalitetnu edukaciju državnih tužilaca i tužiteljki za komuniciranje o predmetima od posebnog interesa javnosti, kao što su slučajevi nasilja u porodici, krivičnih djela protiv maloljetnika i govora mržnje. 

Podršku izradi navedenog Akcionog plana pruža projekat „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i zaštita prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.