Back Državnim tužiocima u Crnoj Gori predstavljena nova Komunikaciona strategija Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta Crne Gore

Crna Gora 10. mart 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Državnim tužiocima u Crnoj Gori predstavljena nova Komunikaciona strategija Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta Crne Gore

Nova Komunikaciona strategija Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za period 2023. – 2025. godine predstavljena je državnim tužiocima i državnim tužiteljkama iz sve tri regije Crne Gore, u Podgorici, Budvi i Beranama, 22. februara, 24. februara i 1. marta. Tokom tih prezentacija, državni tužioci i državne tužiteljke su imali priliku da se upoznaju sa ključnim elementima, metodama i komunikacionim porukama koje imaju za cilj da pomognu tužilaštvu da bolje komunicira rezultate svog rada sa medijima i javnošću.

Tužilački savjet Crne Gore je usvojio Komunikacionu strategiju 14. decembra 2022. godine, sa ciljem boljeg razumijevanja uloge državnih tužilaca i državnih tužiteljki i povećanja povjerenja javnosti u rad državnog tužilaštva. Strategija je razvijena u skladu sa ciljevima i misijom državno-tužilačke organizacije u Crnoj Gori, kako bi se rad tužilaštva približio građanima i građankama, kroz različite informacije koje se tiču pojedinačnih slučajeva, ali i rada državnog tužilaštva, uopšteno.

Navedena Strategija se zasniva na naučenim lekcijama i iskustvima u sprovođenju prethodne Komunikacione strategije za period od 2020. do 2022. godine, koja je takođe razvijena u okviru programa Horizontal Facility II. Sadrži analizu efekata primjene prethodne Strategije i pruža niz različitih alata i metoda za poboljšanje transparentnosti i otvorenosti državnog tužilaštva, u skladu s Vodičem CEPEJ-a o komunikaciji s medijima i javnošću za sudove i tužilaštva.

Prezentacije su organizovane u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i jačanje zaštite prava žrtava u Crnoj Gori" koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.“