Back U Crnoj Gori pokrenut proces konsultacija sa ciljem jačanja primjene medijacije

Budva 6. decembar 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
U Crnoj Gori pokrenut proces konsultacija sa ciljem jačanja primjene medijacije

Prednosti alternativnog rješavanja sporova koje omogućavaju stranama u sporu da efikasno i sporazumno dođu do rješenja prepoznate su u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori. Novim i modernim pravnim okvirom koji je uspostavljen 2020. godine, Crna Gora je stvorila preduslove za pružanje kvalitetnih i pristupačnih usluge medijacije građanima i građankama.

Sa ciljem promocije i unapređenja primjene medijacije i drugih mehanizama za alternativno rješavanje sporova u Crnoj Gori, Evropska unija i Savjet Evrope, u saradnji sa Centrom za alternativno rješavanje sporova, podržavaju organizaciju niza konsultativnih sastanaka koji su namijenjeni sudijama i građanima i građankama, medijatorima i medijatorkama, advokatima i advokaticama, predstavnicima lokalne samouprave i poslovne zajednice, organizacijama civilnog društva i svi drugim subjektima koji su zainteresovani za alternativno rješavanje sporova.

Sastanci imaju za cilj da svim zainteresovanim stranama pruže informacije o principima i modalitetima alternativnog rješavanja sporova koji su ključni za njihovo djelotvorno korišćenje, ali i da omoguće predstavljanje primjera dobre prakse i diskusiju o praktičnim izazovima u primjeni Zakona o alternativnom rješavanju sporova.

Prvi u nizu konsultativnih sastanaka je održan 6. decembra u Budvi za 25 učesnika i učesnica iz južne regije Crne Gore. Ovaj proces će doprinijeti jačanju primjene medijacije kao sastavnog elementa rješavanja sporova u pravosudnom sistemu Crne Gore.

Konsultativni sastanci se organizuju u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.