Back Montenegro: Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution

Horizontal Facility short video on signing of Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution in Montenegro.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.