Back Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije

Podgorica 5. jun 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije

Vlada Crne Gore je 4. juna predstavila svoj strateški odgovor na korupciju usvajanjem Strategije za borbu protiv korupcije za period 2024-2028 i Akcionog plana za dvogodišnji period. Usvajanje nove generacije strateških dokumenata za borbu protiv korupcije postavlja borbu protiv korupcije visoko na agendi Vlade Crne Gore i predstavlja dugoročni okvir za suzbijanje korupcije i podsticanje kulture integriteta i dobrog upravljanja.

Evropska unija i Savjet Evrope su pružili sveobuhvatnu podršku procesu razvoja ovog strateškog okvira kroz svoj zajednički Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, u kontekstu ubrzanih reformi, a uz praćenje dinamike ka ispunjavanju privremenih mjerila definisanih u pregovorima o pristupanju između Evropske unije i Crne Gore.

Konkretno, projekat  je sačinio analizu prvog nacrta Strategije za borbu protiv korupcije sa preporukama za unapređenje tehničkih i sadržinskih aspekata Strategije. Nadalje, eskperti Savjeta Evrope su pružili kvalitativni osvrt na sledeću, inoviranu verziju strateških dokumenata, praćenu detaljnim uputstvima Radnoj grupi kroz radionicu održanu 13-14. maja 2024. godine. Podrška tokom radionice je podrazumijevala direktne predloge Radnoj grupi za finalizaciju teksta strateških dokumenata i usaglašavanje Akcionog plana, uključujući strateške i operativne ciljeve i mjere definisane unutar svakog operativnog cilja. Kao rezultat toga, strateški ciljevi su zaokruženi u pravcu podizanja integriteta i odgovornosti ključnih organa za borbu protiv korupcije, povećanja efikasnosti u istragama i sankcionisanju korupcije na visokom nivou, kao i unapređenja nacionalne i međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije.

Podrška procesu razvoja strateškog okvira je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope – „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.