Back Predstavnici i predstavnice institucija još jednom potvrdili svoju posvećenost saradnji na planu unapređenja borbe protiv korupcije i pranja novca u Crnoj Gori

Podgorica 21. april 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Predstavnici i predstavnice institucija još jednom potvrdili svoju posvećenost saradnji na planu unapređenja borbe protiv korupcije i pranja novca u Crnoj Gori

Na temelju rezultata prethodne dvije faze Horizontal Facility programa, treća faza Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala ima za cilj unapređenje vladavine prava u Crnoj Gori. Planira da koristi i efikasno primjenjuje brojne nove politike i zakonodavne alate razvijene u prethodnim fazama, da pokreće suštinske reforme ka uspostavljanju kredibilnih rezultata u borbi protiv korupcije i pranja novca, kao i da donosi stvarnu promjenu kod ukorijenjenih neefikasnih praksi u ovoj oblasti.

Prvi sastanak Upravnog odbora Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, kojim kopredsjedavaju predstavnici Odjeljenja za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, održan je 21. aprila 2023. godine u Podgorici. Na sastanku su se okupili viši zvaničnici iz oblasti sprečavanja korupcije i pranja novca i organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori, koji su potvrdili svoju posvećenost ciljevima projekta koji se odnose na unapređenje efikasnosti borbe protiv korupcije i pranja novca.

Upravni odbor je razmatrao i odobrio plan rada i kalendar aktivnosti Projekta za naredni period i naglasio značaj podrške u implementaciji preporuka Grupe država Savjeta Evrope protiv korupcije (GRECO) i Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL).  

Među prioritetima Projekta koje je Upravni odbor usaglasio za predstojeći period su procjena potreba za uspostavljanje strateškog okvira za borbu protiv korupcije, unapređenje kapaciteta policije i tužilaštava za sprovođenje finansijskih istraga za virtuelnu imovinu i aktivnosti na izgradnji kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije za dubinsku proveru Izvještaja o prihodima i imovini.

Ova aktivnost je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope – „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.