Back Predstavnici i predstavnice pravosuđa Crne Gore razmijenili iskustva sa kolegama i koleginicama iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Sarajevo 19 - 21. jun 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Predstavnici i predstavnice pravosuđa Crne Gore razmijenili iskustva sa kolegama i koleginicama iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Predstavnici i predstavnice pravosudnih institucija iz Crne Gore posjetili su Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine, sa ciljem unaprjeđenja regionalne saradnje i promovisanja kulture nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa u skladu sa evropskim standardima.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti, članovi i članice Sudskog savjeta Crne Gore i predsjednici/predsjednice šest osnovnih sudova u Podgorici, Cetinju, Baru, Nikšiću, Beranama i Plavu imali su priliku da se informišu o dobrim praksama kada je u pitanju uloga i odgovornost sudija i predsjednika/predsjednica sudova, kao i standarda vezanih za izbor, napredovanje, profesionalno ocjenjivanje i odgovornost sudija i sutkinja u Bosni i Hercegovini.

Predstavnicima i predstavnicama pravosuđa Crne Gore prezentovani su i napredni institucionalni modeli finansiranja pravosudnih institucija i upravljanja učinkom u pravosuđu. Tokom navedene posjete su predstavljeni napredni alati koje je razvilo i primijenilo VSTV, a koji će dalje biti od koristi pravosudnim institucijama Crne Gore u sklopu podrške implementaciji decentralizovanog programskog budžetiranja u pravosuđu, uvedenog 2022. godine.

Naučene lekcije i metodologije koje je VSTV razvilo u ovoj oblasti biće od koristi u daljem radu Sudskog savjeta i sudova u Crnoj Gori, sa ciljem obezbjeđivanja bolje korelacije između ciljeva i rezultata rada pravosudnih institucija i raspoloživih resursa, a u kontekstu daljeg jačanja efikasnosti i odgovornosti u pravosuđu.

Ova stručna posjeta je organizovana u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom  „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.