Back Jačanje pravde i zaštita prava žrtava: uspješan početak projekta u Crnoj Gori

Podgorica 7. mart 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Jačanje pravde i zaštita prava žrtava: uspješan početak projekta u Crnoj Gori

Prvi sastanak upravnog odbora zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ održan je 7. marta 2023. godine. Sastanak je okupio predstavnike i predstavnice institucija korisnica projekta koje se bave pitanjima pravosudne reforme i zaštite prava žrtava, kako bi se razgovaralo o napretku koji je ostvaren tokom prethodnih faza programa Horizontal Facility, kao i daljim koracima koje je neophodno preduzeti kako bi se  zaokružila pravosudna reforma, ojačali institucionalni kapaciteti pravosudnih organa kao što su Sudski i Tužilački savjet, sudija i tužilaca, te osiguralo  pružanje kvalitetnije  podrške, pravne pomoći i zaštite žrtava krivičnih djela. Treća faza projekta trajaće od januara 2023. do kraja 2026. godine. Prvi sastanak upravnog odbora kroz dinamičnu diskusiju omogućio je kvalitetnu razmjenu mišljenja, ideja, i iskustava među učesnicima.

Crna Gora preduzima neophodne mjere u cilju sprovođenja pravosudne reforme radi ostvarivanja napretka u procesu pristupanja EU, odnosno pregovora u poglavljima 23 i 24. Značajni koraci već su napravljeni u oblastima unapređenja transparentnosti i nezavisnosti rada pravosuđa, međutim, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala veća odgovornost u pravosudnom sistemu. Fokus u ovoj fazi projekta biće na finalizaciji reforme zakonodavnog okvira u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, i jačanju institucionalnog učinka pravosudnih tijela, naročito Sudskog i Tužilačkog savjeta, sudija i tužilaca.

U kontekstu reforme pravosuđa, Crna Gora radi na usklađivanju krivičnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije i sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava. Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne zaštite žrtvama krivičnih djela koje učestvuju u postupcima pred pravosudnim organima kroz kvalitetnu podršku, besplatnu pravnu pomoć i zaštitu od ponovljene viktimizacije.

Projekat „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ dio je zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”.

 

MONTENEGRO: Advancing justice and protecting victims' rights