Back U Crnoj Gori publikovane informativne brošure i materijali, sa ciljem podizanja svijesti građana i građanki o radu državnog tuđžilaštva, medijatora i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Crna Gora 29. septembar 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
U Crnoj Gori publikovane informativne brošure i materijali, sa ciljem podizanja svijesti građana i građanki o radu državnog tuđžilaštva, medijatora i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“, nedavno su objavljene, štampane i distribuirane informativne brošure i lifleti o radu državnih tužilaca/državnih tužiteljki i medijatora/medijatorki, sa ciljem podizanja svijesti javnosti o odgovornosti i transparentnost državnog tužilaštva i radu medijatora.

Navedene materijale je pripremilo Državno tužilaštvo, a  publikovani su uz podršku projekta. Zahvaljujući ovoj zajedničkoj inicijativi, građanima i građankama su sada dostupne brošure o pravima građana/građanki u krivičnom postupku koje pružaju informacije o tome kako oni mogu zaštititi i ostvariti svoja prava, uključujući brošuru o pravima građana/građanki, oštećenom kao tužiocu, kao i brošuru o podnošenju krivične prijave.

Dostupan je i Priručnik za srednjoškolce o radu Državnog tužilaštva, koji će im pružiti potrebne informacije o sistemu maloljetničkog pravosuđa i pravima koje oni imaju.

​U sklopu aktivnosti projekta koje se odnose na podizanje svijesti javnosti, pripremljeni su i štampani i lifleti Udruženja medijatora Crne Gore, kao i Godišnji izvještaj o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu za 2022. godinu.

Materijali su publikovani uz podršku projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.