Horizontal Facility je usmjeren na suzbijanje korupcije, ekonomskog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma, kao i na borbu protiv ekološkog kriminala, uključujući mjere za transparentnost finansiranja političkih partija, sistema prijavljivanja imovine, nacionalnog rizika i procjene i razvoja kapaciteta finansijsko-obavještajnih jedinica.

Projekti u okviru teme II: Suzbijanje korupcije, ekonomskog kriminala i pranja novca
  • Projekat za suzbijanje ekonomskog kriminala u Albaniji
  • Projekat za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini
  • Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori
  • Projekat za suzbijanje ekonomskog kriminala u Sjevernoj Makedoniji
  • Projekat za suzbijanje pranja novca u Turskoj
  • Projekat za suzbijanje ekonomskog kriminala na Zapadnom Balkanu