• Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Šta je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja u okviru sistema Savjeta Evrope, o javnim politikama u oblastima osnaživanja pravde, suzbijanja privrednog kriminala, borbe protiv diskriminacije i promovisanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat Evropske komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). Ovakva ekspertiza se pruža uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Savjeta Evrope i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja EU.

Ukoliko se neki od projekata u okviru programa Horizontal Facility bavi temom pod kojom postoji potreba za ekspertizom, zahtjev za ekspertsko mišljenje se može obezbijediti direktno kroz projekat.

 

Ko može da podnese zahtjev za dobijanje stručnog mišljenja u sklopu Mehanizma za koordinaciju ekspertiza?

Ministri/ministarke (i drugi članovi/članice vlade), predsjednik/predsjednica parlamenta, šefovi ili šefice parlamentarnih komiteta, institucije ombudsmana ili nezavisne državne institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske, mogu da podnesu zahtjev za stručno mišljenje u sklopu Mehanizma za koordinaciju ekspertiza.

Osim toga, kada je riječ o pitanjima koja spadaju u oblast nadležnosti Venecijanske komisije, zahtjev za pružanje pomoći u okviru Mehanizma takođe mogu da podnesu i Evropska unija, kao i organi Savjeta Evrope (npr. generalni sekretar, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti).

Pored toga, ustavni sudovi korisnica programa mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje amicus curiae uputstava Venecijanske komisije.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.