Au fost identificate cinci domenii prioritare (sau „tematici”) de cooperare cu Uniunea Europeană pentru CCP. În cadrul acestor cinci tematici, există 15 sub-tematici care definesc 50 de acțiuni specifice naționale și regionale.

Acțiunile CCP, atât cele specifice țării cât și cele regionale, au fost elaborate în colaborare strânsă cu actorii cheie la nivel național, în cadrul Planurilor de acțiuni ale Consiliului Europei, specifice fiecărei țări. Planurile de acțiuni sunt elaborate în baza constatărilor și recomandărilor organismelor de monitorizare ale Consiliului Europei și sunt în conformitate cu prevederile agendelor naționale de reformă.