Cadrul de cooperare programatică (CCP)
pentru echipa
țărilor Parteneriatului Estic
Biroul Direc
ției Generale de Programe
Consiliul Europei
Strasbourg Cedex 67075 FRAN
ȚA

 +33 (0)3 88 41 22 09

 +33 (0)3 90 21 46 31

 Contact prin e-mail

Acces la Consiliul Europei