Назад Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

Venice 13 December 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

The Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) was designed to provide expertise and policy advice in the context of the programme, continued to function as an important instrument for the Beneficiaries in the region, in response to related requests from public authorities.

In this framework, the Venice Commission provided an important opinion to the public authorities in Kosovo*, upon the request of the Minister of Justice of Kosovo,Ms. Albulena Haxhiu, on whether the revised draft amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council implemented key recommendations defined in the previous opinion adopted in December 2021 by the Venice Commission.

According to the published opinion, the last recommendations shared with the authorities in Kosovo do not affect the general conclusion that the key issues identified by the Commission in the opinion of December 2021 have been addressed.

Read the full opinion HERE .

 

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Шта је Механизам за координацију експертиза?

Механизам за координацију експертиза служи за пружање законодавне експертизе и саветодавних мишљења у оквиру система Савета Европе, о јавним политикама у областима оснаживања правде, сузбијања привредног криминала, борбе против дискриминације и промовисања и заштите слободе изражавања и слободе медија, те уставним питањима која спадају у мандат Европске комисије за демократију путем закона (познате као Венецијанска комисија). Оваква експертиза се пружа уз потпуно уважавање независности и функционалних специфичности механизама праћења Савета Европе и пружа кључну подршку процесима придруживања ЕУ.

Уколико се неки од пројеката у оквиру програма Horizontal Facility бави темом под којом постоји потреба за експертизом, захтев за експертско мишљење се може обезбедити директно кроз пројекат.

 

Ко може да поднесе захтев за добијање стручног мишљења у склопу Механизма за координацију експертиза?

Министри/министарке (и други чланови/чланице владе), председник/председница парламента, шефови или шефице парламентарних комитета, институције омбудсмана или независне државне институције Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Црне Горе, Северне Македоније, Србије и Турске, могу да поднесу захтев за стручно мишљење у склопу Механизма за координацију експертиза.

Осим тога, када је реч о питањима која спадају у област надлежности Венецијанске комисије, захтев за пружање помоћи у оквиру Механизма такође могу да поднесу и Европска унија, као и органи Савета Европе (нпр. генерални секретар, Комитет министара, Парламентарна скупштина и Конгрес локалних и регионалних власти).

Поред тога, уставни судови корисница програма могу поднети захтеве за издавање amicus curiae упутстава Венецијанске комисије.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.