Назад ‘Building a more sustainable legal system on property rights'; DREX-III action kicks off in Albania

Tirana Albania 29 March 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
‘Building a more sustainable legal system on property rights';  DREX-III action kicks off in Albania

Within the continuous efforts of the EU and Council of Europe to ensure that the rights-holders in Albania are respected in line with European standards, partners and beneficiaries of the action on “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” met in Tirana. They took stock on the achieved results and discussed the continuation during the third phase whicha aims to provide even more targeted support to ensure the sustainability of the achieved results.

During the meeting, participants emphasised the need for a holistic support system for domestic legal professionals at all levels, starting with students, but also for lawyers and judiciary at all lower courts. The focus of the support provided in the context of the action is on the coherent application of existing legislation and quality reference to the European Court of Human Rights standards.

The primary objective of this initiative is to lower the pressure and backlog before the High Instance courts. The participants acknowledged that this is a critical issue that needs to be addressed to ensure the efficient protection of the right to property and the smooth execution of ECtHR judgments.

The meeting was attended by representatives from the European Union, the Council of Europe, the Albanian Ministry of Justice, State Advocate, High Judicial Council, Agency for the Treatment of Property, representatives of academia and civil society. All participants agreed on the importance of the initiative and the need for a concerted effort to achieve its objectives.

The activity was organised in the framework of the action “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” under “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye III”.

Шта је Механизам за координацију експертиза?

Механизам за координацију експертиза служи за пружање законодавне експертизе и саветодавних мишљења у оквиру система Савета Европе, о јавним политикама у областима оснаживања правде, сузбијања привредног криминала, борбе против дискриминације и промовисања и заштите слободе изражавања и слободе медија, те уставним питањима која спадају у мандат Европске комисије за демократију путем закона (познате као Венецијанска комисија). Оваква експертиза се пружа уз потпуно уважавање независности и функционалних специфичности механизама праћења Савета Европе и пружа кључну подршку процесима придруживања ЕУ.

Уколико се неки од пројеката у оквиру програма Horizontal Facility бави темом под којом постоји потреба за експертизом, захтев за експертско мишљење се може обезбедити директно кроз пројекат.

 

Ко може да поднесе захтев за добијање стручног мишљења у склопу Механизма за координацију експертиза?

Министри/министарке (и други чланови/чланице владе), председник/председница парламента, шефови или шефице парламентарних комитета, институције омбудсмана или независне државне институције Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Црне Горе, Северне Македоније, Србије и Турске, могу да поднесу захтев за стручно мишљење у склопу Механизма за координацију експертиза.

Осим тога, када је реч о питањима која спадају у област надлежности Венецијанске комисије, захтев за пружање помоћи у оквиру Механизма такође могу да поднесу и Европска унија, као и органи Савета Европе (нпр. генерални секретар, Комитет министара, Парламентарна скупштина и Конгрес локалних и регионалних власти).

Поред тога, уставни судови корисница програма могу поднети захтеве за издавање amicus curiae упутстава Венецијанске комисије.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.