Адам құқықтарын, демократия мен құқық үстемдігін нығайту арқылы азаматтардың өмірін жақсарту Еуропа Одағы мен Еуропа Кеңесі қаржыландыратын және Еуропа Кеңесі жүзеге асыратын Орталық Азияда құқық үстемдігін орнату бағдарламасының басты мақсаты болып табылады.

2020 жылы іске қосылған Орталық Азияда құқық үстемдігін орнату бағдарламасы Орталық Азияның бес елінің (Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан) билік органдарымен тығыз үйлестіре отырып, аймақты тәсілдемені жолға қойылған екіжақты жұмыспен ұштастыра отырып асырылуда.

Жаңалықтар

Бұл веб-сайт Еуропа Одағы мен Еуропа Кеңесінің қаржылық қолдауымен жасалды. Оның мазмұны үшін толық жауапкершілікті авторлар көтереді. Бұл жерде айтылған көзқарас тараптардың кез келгенінің ресми пікірі ретінде қабылданбауға тиіс.