"Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju" regionalni je projekt za jugoistočnu Europu.

Projekat ima za cilj da poboljša socijalno uključivanje i socijalnu koheziju u regiji kroz promociju inkluzivnog obrazovanja i obuke (sukladno obvezama korisnika projekta u procesu pristupanja Europskoj uniji i sukladno standardima Vijeća Europe) kroz promociju inkluzivnog obrazovanja i obuke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Bivsoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Kosovu*.

 

Projekt će promovirati koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima, sa posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti. .

U cilju boljeg razumijevanja prednosti inkluzivnog obrazovanja, glavne aktivnosti projekta bit će usmjerene na rad sa 49 pilot-škola (7 škola po korisniku: 3 osnovne, 2 opće srednje i 2 strukovne srednje škole). Iskustva stečena u tim pilot-školama pružit će onima koji donose politike obrazovanja konkretne prijedloge o tome kako povećati primjenu ustanovljenih dobrih praksi, što će im omogućiti da bolje odgovore na potrebe sve veće društvene različitosti i da razviju veći stupanj inkluzivnih društava – za dobrobit svih. Projekt zastupa pristup "odozdo nagore", koji će pomoći kreatorima politika obrazovanja da praktična iskustva sa terena primijene u reformi formalnog obrazovanja.

Pored toga što će fokus biti na pilot-školama, projekt će se također provoditi na regionalnoj razini, čime će naglasiti ulogu obrazovanja i obučavanja u promociji socijalnog uključivanja, tolerancije, interkulturalnog dijaloga i nediskriminacije u jugoistočnoj Europi u cjelini. 

Regionalni pristup inkluzivnom obrazovanju opravdan je iz razloga što među zemljama jugoistočne Europe postoje sličnosti, u smislu društvenog, političkog i ekonomskog konteksta, ali i zato što se one susreću sa sličnim problemima. Obrazovni su sustavi slične strukture i prolaze kroz slične reforme i svi se bore da osiguraju jednake mogućnosti za različite skupine učenika. Ovi zajednički čimbenici, slične potrebe i prioriteti, kao i ograničeni resursi, sugeriraju da regionalna suradnja, razmjena iskustava i znanja mogu podstaći učinkovitiju provedbu inkluzivnog obrazovanja na nacionalnoj razini i značajno pridonijeti smanjenju troškova.

*Ova oznaka je bez predrasuda o različitim stavovima o statusu i u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244 i stavom Međunarodnog suda pravde.
 

Objectives

available-in-these-languages

Project partners

This Project has been conceived as part of a concerted effort by the European Union, the Council of Europe and other partners to remove barriers for vulnerable groups in all spheres of life.

Asset Publisher

The project's Final Conference to take place in Sarajevo on 5-6 November

available-in-these-languages

Inclusive Day on 3rd October in seven capitals in South East Europe

available-in-these-languages

Capacity building of 35 new schools - “Strategic Plan for Development of Inclusive School”

available-in-these-languages