PCF activities

Back AZERBAIJAN: strengthening capacities to fight and prevent corruption

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
coe monitoring

Уповноважений з прав людини

У рамках власного мандату Уповноважений відвідує різні країни з метою моніторингу ситуації щодо прав людини, а також для того, щоб підтримувати діалог з національними органами влади та громадянським суспільством.

 Документи та звіти візитів азербайджанської сторони

 

Протидія корупції

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) контролює дотримання державами-членами стандартів Ради Європи щодо корупції з метою покращення здатності цих країни боротися з корупцією.

 Експертна оцінка

 

Протидія відмиванню грошей

Комітет експертів MONEYVAL оцінює ефективність внутрішніх заходів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у державах-членах Ради Європи, які не входять до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Країни-члени Ради Європи, що були членами MONEYVAL, але пізніше стали членами FATF, на власний розсуд можуть зберегти повноцінне членство у MONEYVAL. Країни-заявники та інші країни, які не є членами FATF, за певних умов можуть подати заявку на приєднання до Питань компетенції.

 Сторінка Азербайджану у MONEYVAL

 

Демократія через право

Європейська комісія за демократію через право – Венеціанська комісія – дорадчий орган з питань конституційного права, який відіграє провідну роль у прийнятті конституцій, які відповідають стандартам конституційної спадщини Європи

 Документи, що стосуються Азербайджану

 

Захист соціальних прав

Європейська соціальна хартія – це договір Ради Європи, що гарантує соціальні та економічні права людини. Вона була прийнята у 1961 році та переглянута у 1996 році. Європейський комітет із соціальних прав впливає на відповідність ситуації в державах за допомогою Європейської соціальної хартії, Додаткового протоколу 1988 року, а також переглянутої Європейської соціальної хартії.

 Інформаційний бюлетень – Азербайджан та Європейська соціальна хартія
  Висновки Європейського комітету із соціальних прав

 

Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ)

Метою CEPEJ є покращення ефективності та функціонування правосуддя у державах-членах.

 Сторінка Азербайджану

 

Консультативна рада європейських прокурорів (CCPE)

Цей консультативний орган при Комітеті Міністрів надає висновки, , сприяє імплементації Рекомендації (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя та збирає інформацію щодо функціонування інститутів прокуратури в Європі..

 Сторінка Азербайджану

 

Запобігання катуванням

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відвідує місця утримання під вартою (для неповнолітніх або затриманих іммігрантів, а також міліцейські відділи та психіатричні лікарні) з метою встановлення поводження з особами, які позбавлені волі.

  Візити та звіти

 

Боротьба з расизмом

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) є незалежним моніторинговим органом, який надає державам-членам конкретні та практичні поради про те, як вирішувати проблеми расизму та нетерпимості в їхній країні.

  Висновки та звіти ЄКРН про Азербайджан

 

Захист меншин

Рамкова конвенція про захист національних меншин запроваджує моніторингову систему, метою якої є оцінка того, як договір імплементується у державах-членах. Консультативний комітет приймає рекомендації щодо покращення захисту меншин.

  Звіт Азербайджану